Acidóza

30.01.2022

Charakteristika
Ovce je přežvýkavec. S přežvýkavci se při nesprávném managementu pojí střevní onemocnění jako je acidóza neboli překyselení bachoru. Ovce potřebují delší čas na přežvykování a potravu melou na jemnější částice. Ovce stráví poloviční čas pasením a 2x více času přežvykováním. Během přežvykování ovce přirozeně produkují ve slinách hydrogenuhličitan sodný (https://cs.wikipedia.org/wiki/Bikarbon%C3%A1t_sodn%C3%BD), který přispívá k udržování neutrálního pH bachoru.

Znalost krmných požadavků
Tyto požadavky jsou v podstatě velmi základní; nic, co by i chovatel 2-3 ovcí nedokázal zajistit. Naopak - výhodou malochovatelů je malý počet zvířat, která dostávají individuální pozornost, na rozdíl od velkých rozsáhle managementových stád. Znalost krmných požadavků také velmi úzce souvisí s prevencí střevních onemocnění a odhalením jejich příčiny. Obvykle je acidóza spojována se zkrmováním obilovin nebo granulí, vedlejších produktů jako brambory, řepka, kapusta nebo tuřín, ovoce, které obsahují málo vlákniny, ale mají vysoký obsah škrobu. K acidóze, ale také dochází na bujných rapidně rostoucích pastvinách s vysokým obsahem cukru, ale nízkým obsahem efektivní vlákniny. I při zkrmování kvalitní krátce řezané siláže (např. kukuřičná siláž) s kyselým pH může dojít k acidóze. Tomuto lze zamezit dodáváním sena nebo slámy v blízkosti napáječky. Ovce si samy stanoví uspokojující příjem. Produktivní ovce, ať už rostoucí nebo laktující, vyžadují v dietě 30% vlákniny.

Co se vlastně děje při acidóze?
Příjmem nadměrného množství výše uvedeného krmiva dochází k rapidnímu kvašení uhlohydrátů a tím dochází:

  • Ke změně procentuality bachorové kyseliny
  • K produkci většího množství kyseliny mléčné
  • K poklesu pH bachoru a krve
  • K oslabení pufrační kapacity bachoru (pufr-https://cs.wikipedia.org/wiki/Pufr)
  • K poklesu efektivnosti kvašení

Acidóza buď probíhá jako klinická, kdy se příznaky většinou rozvinou během 6-ti až 8-mi hodin. Tyto příznaky zahrnují dehydrataci, depresi, průjem, koma a smrt. Právě klinická acidóza je často zaměňována s jakousi otravou, protože má velmi rapidní průběh. Ovce nedokáže odstraňovat plyny a pěnu - v bachoru dochází k nárůstu tlaku - a všechno končí zadušením.

Sub-klinická acidóza má celkově větší hospodářský význam. Příznaky zahrnují dehydrataci, bolesti v dutině břišní, průjem, kulhavost, záněty, pneumonii. Dále dochází ke snížení trávicí schopnosti vlákniny, snížení příjmu krmiva, snížení výkonnosti přeměny krmiva a snížení celkové výkonnosti.
Na co se soustředit?
Velmi přesným indikátorem toho, co se děje uvnitř ovce je její stolice. Barva, tuhost a složení jsou tři ukazatele, podle kterých lze určit, jestli se jedná o acidické příznaky.

Tmavě zelená stolice - po spásání čerstvé trávy
Hnědá olivová - po zvýšeném příjmu sena
Žlutá olivová - po zvýšeném příjmu obilovin
Šedá - většinou indikuje acidózu

" Podle stolice poznáš hodně, mnoho, velice "

Výkaly zformované do pelet s evidencí vlákniny jsou charakteristické pro zdravé ovce
Výkaly zformované do pelet s evidencí vlákniny jsou charakteristické pro zdravé ovce
Stlačené výkalové pelety s taktéž s uspokojující evidencí vlákniny
Stlačené výkalové pelety s taktéž s uspokojující evidencí vlákniny
Extrémně rozbředlé výkaly bez evidence vlákniny je jedním z příznaků acidózy
Extrémně rozbředlé výkaly bez evidence vlákniny je jedním z příznaků acidózy

Laminitida nebo kulhavost jsou dalšími příznaky acidózy. Zvířata často umírají dříve, než se laminitida na nohou projeví. Zotavená zvířata mohou vykazovat neobvyklý růst paznehtů a /nebo trvalé kulhání. 

Sledování přežvykovací aktivity je další jednoduchý úkol pro malochovatele. Během odpočinku by mělo 40-50% ovcí přežvykovat.

Jak postupovat při podezření na acidózu?

  • Postiženému zvířeti umožníme přístup k senu, jehož přežvykováním se stimuluje průtok slin.
  • Dále podáme sodu bicarbonu (=jedlá soda, která se nachází v každé domácnosti) v množství 1gram na 1 kilogram živé hmotnosti zvířete.
  • Podání lehkého rostlinného oleje pomůže zvířeti odříhnout zachycené plyny a zamezí se tak ztrátě zvířete v raném stádiu.
  • Aplikace antibiotik redukuje poškození jater.
Ovce postižené laminitidou často klečí nebo mají nahrbený postoj
Ovce postižené laminitidou často klečí nebo mají nahrbený postoj

Prevence je základJak už bylo zmíněno, nejzákladnějším krokem k prevenci je dostatek adekvátní a efektivní vlákniny v podobě volně přístupného sena.
Můžeme podávat doplňkové přípravky jako např. zelený jíl, který váže acidové iony a zpomaluje střevní průtok. Jedlá soda zaráží produkci acidů. Kalciové doplňky mají také značný vliv na zarážení acidů v tenkém střevě nebo droždí, které může pomoci k zachycení "špatných" bakterií v bachoru a tak zredukovat risk acidózy a/nebo stimulovat bachorové bakterie a tím zvýšit efektivnost trávení.

Autor: Gabriela Lachova