Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021

19.04.2021

3. Ovce

EpC100 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK) Plemenní licentovaní berani 1× ročně. Seznam plemenných licentovaných beranů poskytne SCHOK a Dorper Asociace cz.

EpC111 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RBT) V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1× ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných beránků.

EpC120 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK) Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.

EpC130 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa (P + BV) Při podezření nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpC310 GENOTYPIZACE - STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU - VyLa - (Real Time PCR, analýza meltingové křivky) Zvířata v rámci šlechtitelského programu podle jednotlivých plemen vybraných SCHOK a Dorper Asociace cz. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpC313 GENOTYPIZACE - PARENITA - VyLa (Fragmentační analýza DNA) Vzorek se odebírá od plemenných zvířat chovatele (beránci) vybraných SCHOK a Dorper Asociace cz z hospodářství v kontrole užitkovosti. Hospodářství musí být prosté Maedi-Visna na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření z předešlých let. V případě, že se jedná o nové hospodářství v kontrole užitkovosti, bude do parentity zařazeno až po negativním sérologickém vyšetření na Maedi - Visna. Kritérium negativního hospodářství na Maedi - Visna se netýká hospodářství s chovem plemene Šumavská ovce. Pozitivní hospodářství na Maedi - Visna může být do parentity zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření. 1

1 EpC322 TSE - KLUSAVKA - VyLa (RT) Uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců nevykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.

EpC400 MAEDI-VISNA - VyLa - sérologické vyšetření (ELISA) Hospodářství musí být prosté na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření z předešlého roku ze strany KVS SVS anebo se jedná o nové hospodářství zařazené do kontroly užitkovosti, respektive již ozdravené hospodářství. Pozitivní hospodářství z předešlých let může být do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK a Dorper Asociace cz. V hospodářstvích (stádech) v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1× ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných beránků.

EpC800 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Berani v hospodářství původu během 60 dnů před umístěním do karanténní stáje střediska pro odběr spermatu - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpC801 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Berani během 28 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpC802 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Berani v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí) - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpC803 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Berani ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpC804 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK) Berani během 28 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpC805 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK) Berani v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí) - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpC806 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK) Berani ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpC807 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - virologické vyšetření Berani během 28 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb. 12 EpC808 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - sérologické vyšetření Berani během 28 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpC809 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - virologické vyšetření Berani v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí) - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb. EpC810 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - sérologické vyšetření Berani v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí) - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpC811 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - virologické vyšetření Berani ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb. EpC812 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - sérologické vyšetření Pouze séronegativní berani ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

4. Kozy

EpD100 TUBERKULÓZA - Adg - jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal) V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka se vyšetřuje jedenkrát ročně 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna).

EpD200 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - KS (RBT + RVK) Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.

EpD210 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - KS (RBT + RVK) Plemenní licentovaní kozli 1× ročně. Seznam plemenných licentovaných kozlů poskytne SCHOK.

EpD221 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RBT) V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1× ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných kozlíků.

EpD230 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa (P + BV) Při podezření z nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá. KVS určí rozsah vyšetření. EpD312 TSE - KLUSAVKA - VyLa (RT) Všechna uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců nevykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, v souladu s nařízením Rady a EP (ES) č. 999/2001.

13 EpD400 ARTRITIDA A ENCEFALITIDA KOZ - VyLa - sérologické vyšetření (ELISA) Hospodářství musí být prosté na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření z předešlého roku ze strany KVS SVS anebo se jedná o nové hospodářství zařazené do kontroly užitkovosti, respektive již ozdravené hospodářství. Pozitivní hospodářství z předešlých let může být do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK. V hospodářstvích (stádech) v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1× ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných kozlíků.

EpD800 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Kozli v hospodářství původu během 60 dnů před umístěním do karanténní stáje střediska pro odběr spermatu - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpD801 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Kozli během 28 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpD802 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Kozli v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí) - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpD803 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK nebo ELISA) Kozli ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpD804 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK) Kozli během 28 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb. EpD805 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK) Kozli i v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí) - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpD806 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření (RVK) Kozli ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpD807 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - virologické vyšetření Kozli během 28 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpD808 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - sérologické vyšetření Kozli během 28 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

14 EpD809 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - virologické vyšetření Kozli v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí) - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpD810 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - sérologické vyšetření Kozli v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí) - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

EpD811 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - virologické vyšetření Kozli ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb. EpD812 BORDER CHOROBA OVCÍ - VyLa - sérologické vyšetření Pouze séronegativní kozli ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně - v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 380/2003 Sb.

Zdroj: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/