Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022

30.01.2022

Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení

vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání,

které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2022, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu

se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

Ministerstvo zemědělství stanovuje v souladu s § 4 odst. 1 písm. i) veterinárního zákona tyto

termíny:

a) zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce

2020 a výsledek zkoušek, vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce

od provedení místně příslušné krajské veterinární správě,

b) v případě, že provedení zdravotních zkoušek nebylo v roce 2021 požadováno, je termín pro

předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. října 2022.

3. Ovce

EpC100 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RBT + RVK)

Plemenní licentovaní berani 1× ročně. Seznam plemenných licentovaných beranů poskytne

SCHOK a Dorper Asociace cz.

EpC111 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RBT)

V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo v nichž se provádí kontrola užitkovosti,

se vyšetření provádí 1× ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích

zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat

(je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo

která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných beránků.

EpC120 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RBT + RVK)

Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.

EpC130 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa (P + BV)

Při podezření nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka

je neznámá. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpC310 GENOTYPIZACE - STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU -

VyLa - (Real Time PCR, analýza meltingové křivky)

Zvířata v rámci šlechtitelského programu podle jednotlivých plemen vybraných SCHOK

a Dorper Asociace cz. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpC313 GENOTYPIZACE - PARENITA - VyLa (Fragmentační analýza DNA)

Vzorek se odebírá od plemenných zvířat chovatele (beránci) vybraných SCHOK a Dorper

Asociace cz z hospodářství v kontrole užitkovosti. Hospodářství musí být prosté Maedi-Visna

na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření z předešlých let. V případě, že se jedná

o nové hospodářství v kontrole užitkovosti, bude do parentity zařazeno až po negativním

sérologickém vyšetření na Maedi - Visna. Kritérium negativního hospodářství na Maedi - Visna

se netýká hospodářství s chovem plemene Šumavská ovce. Pozitivní hospodářství na Maedi

- Visna může být do parentity zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné

KVS SVS. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpC322 TSE - KLUSAVKA - VyLa (RT)

Uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců nevykazující změnu chování

nebo příznaky postižení nervového systému, v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES)

č. 999/2001.

11

EpC400 MAEDI-VISNA - VyLa - sérologické vyšetření (ELISA)

Hospodářství musí být prosté na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření z předešlého

roku ze strany KVS SVS anebo se jedná o nové hospodářství zařazené do kontroly užitkovosti,

respektive již ozdravené hospodářství. Pozitivní hospodářství z předešlých let může být

do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS.

Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK a Dorper Asociace cz.

V hospodářstvích (stádech) v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí

1× ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen)

starších 12 měsíců nebo v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně

než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni

nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných beránků.

EpC800 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK nebo ELISA)

Berani v hospodářství původu během 60 dnů před umístěním do karanténní stáje střediska

pro odběr spermatu.

EpC801 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK nebo ELISA)

Berani během 30 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu.

EpC802 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK nebo ELISA)

Berani v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí).

EpC803 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK nebo ELISA)

Berani ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně.

EpC804 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK)

Berani během 30 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu.

EpC805 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK)

Berani v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí).

EpC806 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK)

Berani ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně.

4. Kozy

EpD100 TUBERKULÓZA - Adg - jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal)

V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka se vyšetřuje jedenkrát ročně 25 % samičích

zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství

méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna).

EpD200 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - KS (RBT + RVK)

Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.

EpD210 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - KS (RBT + RVK)

Plemenní licentovaní kozli 1× ročně. Seznam plemenných licentovaných kozlů poskytne

SCHOK.

EpD221 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RBT)

V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo v nichž se provádí kontrola užitkovosti,

se vyšetření provádí 1× ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích

zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat

(je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo

která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných kozlíků.

EpD230 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. MELITENSIS) - VyLa (P + BV)

Při podezření z nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka

je neznámá. KVS určí rozsah vyšetření.

EpD312 TSE - KLUSAVKA - VyLa (RT)

Všechna uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců nevykazující změnu

chování nebo příznaky postižení nervového systému, v souladu s nařízením Rady a EP (ES)

č. 999/2001.

12

EpD400 ARTRITIDA A ENCEFALITIDA KOZ - VyLa - sérologické vyšetření (ELISA)

Hospodářství musí být prosté na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření

z předešlého roku ze strany KVS SVS anebo se jedná o nové hospodářství zařazené

do kontroly užitkovosti, respektive již ozdravené hospodářství. Pozitivní hospodářství

z předešlých let může být do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí

příslušné KVS SVS. Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK.

V hospodářstvích (stádech) v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí

1× ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen)

starších 12 měsíců nebo v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně

než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni

nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných kozlíků.

EpD800 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK nebo ELISA)

Kozli v hospodářství původu během 60 dnů před umístěním do karanténní stáje střediska

pro odběr spermatu.

EpD801 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK nebo ELISA)

Kozli během 30 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu.

13

EpD802 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK nebo ELISA)

Kozli v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí).

EpD803 EPIDIDYMITIDA BERANŮ (BRUCELLA OVIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK nebo ELISA)

Kozli ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně.

EpD804 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK)

Kozli během 30 dnů před začátkem karantény ve středisku pro odběr spermatu.

EpD805 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK)

Kozli i v karanténní stáji ve středisku pro odběr spermatu (nejméně 21 dnů po přijetí).

EpD806 BRUCELÓZA (BRUCELLA MELITENSIS) - VyLa - sérologické vyšetření

(RVK)

Kozli ve středisku pro odběr spermatu 1× ročně.

Zdroj: https://www.svscr.cz/